тръби за мръсен канал цени

трябваше да престане да бъде обществен доставчик и да се премахнат квотите на производители за регулирания пазар. Регулираните цени за кра. Цена на метър за включване към ВиК/Полагане на тръба от имота до съществуващата канализация?. мръсен канал. Нищо , че от 2015 г няма акт 16. ЦЕНИ ; Монтаж на хоризонтална развивка за чиста вода, … Продължение